Čistírna odpadních vod BioČOV 2000i

moderní ekologický systém čištění odpadních vod z mycích boxů, linek a autoservisů

ZÁKLADY BIOLOGICKÉHO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Z MYCÍCH LINEK, AUTOSERVISŮ A ČERPACÍCH STANIC


Čistírna odpadních vod BioČOV 2000i

Biologická čistírna odpadních vod je speciálně určená pro čištění odpadních vod z autoumýváren a autoservisů s využitím vyčištěné vody na mytí vozidel.

Systém pracuje na přirozeném odbourávání ropných látek pomocí speciálně vypěstovaných kmenů odolných bakterií, které jsou používány při ropných haváriích.

Celý systém se skládá z Bioreaktoru a usazovacích nádrží, ve kterých dochází k usazování kalů a k odbourávání ropných látek
z vody i usazených kalů. V bioreaktoru dochází řízeným procesem k výnosu nových bakterií z lůžka a k prokysličování vody, která je dále dopravována do nádrží, čímž jsou zabezpečeny optimální pracovní podmínky pro bakterie v celém objemu. "Biologický trávník" vytvořený v celém objemu proměňuje znečisťující látky na životní energii, kyselinu uhličitou a na neškodné minerální soli rozpustné ve vodě.


Největší výhody našeho systému BioČOV 2000i jsou:


 • není třeba shánět a platit flotační chemikálie, které jsou potřebné pro provoz běžných chemických ČOV

 • úplně zbaví provozovatele veškerých údržbových prací

 • vyčistí vody znečištěné ropnými látkami, které můžou být i emulgovány šampony

 • není třeba odvážet (a platit) do spalovny speciální odpad z flotační jednotky

 • kaly z usazovacích nádrží je možno vyvážet na skládku třídy I.a.

 • odpadní vody z různých zdrojů se zpracovávají v jednom systému

 • voda v nádržích nikdy nezapáchá, protože je trvale prokysličována

 • výborná kvalita výstupní vody

 • nezatěžuje životní prostředí produkcí speciálních kalů

 • vysoká kapacita, standartně do 8 m3/hod

 • vysoká energetická účinnost

 • minimální nadzemní prostorové nároky (2 x 1 m)

 • provozní náklady jsou několikrát nižší než při stávajících ČOV
  (cca 15.000/rok)

 • bakterie mimo systému nejsou schopny života


Nevýhody BioČOV uváděné výrobci chemických čistíren:


 1. Vykazují vysoký obsah ropných látek na výstupu z ČOV ( 1 až 2.5 mg/l vody dle výrobce ), který naprosto nevyhovuje pro přímé vypouštění do povrchových vod. Vyhláška 82/1999 sb. stanoví obecně vypouštěcí limit ropných látek pro povrchové vody do 0,2 mg/l vody.

  Parametry biologické čistírny jsou přizpůsobeny odtoku výstupní vody do kanalizace, kde jsou parametry limitovány dle místní vyhlášky o vypouštění odpadní vody v rozmezí od 5 mg/l – 10 mg/l. Vody vypouštěné přímo do povrchových vod z limitem 0,2 mg/l lze bez problémů zabezpečit sorpčním filtrem s minimálním cenovým navýšením 10.000,- Kč jeli požadováno.

 2. Náběh biologických procesů je pozvolný ( ve dnech, nikoli hodinách ) než dosáhne deklarovaných hodnot.

  Náběh biologického procesu je okamžitý po nadávkování biologie a přísunu znečištěné vody. Biologie je schopna se rozmnožit až 4 násobně za hodinu dle množství znečištění v odpadní vodě.

  Znečištěná voda zůstává v první usazovací nádrži a bakterie se namnoží dle znečištění a výstupní odtokové hodnoty jsou garantované ihned po spuštění.

 3. Potřeba vyvezení kalů z jímek naruší „biologický trávník„ a tím na přechodnou dobu opět sníží účinnost ČOV.

  Vždy po vyčištění usazovacích nádrží je znovu doplněna biologie a tím je okamžitá účinnost zaručena.

 4. Nutnost aktivace - intervalového chodu ČOV i ve dnech či obdobích kdy, není myčka provozována, aby živá kultura bakterií neuhynula.

  Biologie je dostatečně odolná a dokáže bez problémů přečkat dobu 1 měsíc bez změn na čistícím účinku čistírny.

 5. Podzemní část biologické čistírny je kubaturou asi trojnásobně rozměrná ve srovnání s ČOV chemickou.

  Ve srovnání s chemickou čistírnou, kde usazovací nádrže jsou 16m3 je u biologické čistírny objem usazovacích nádrží 25m3. Je to z důvodu účinnější sedimentace nepolárních částic ve vodě.

 6. V zimním období nedostačuje okruh jen temperovat na teplotu 0°C jako u chemické ČOV, ale je nutné zabezpečit dostatečnou teplotu vodního média v celém okruhu, aby biokultura chladem nestrádala.

  Biologická kultura udržuje i v tomto období svoji teplotu, která neklesne pod 8 C. Při odbourávání znečištěných látek ve vodě biologií dochází k přeměně na potravu pro bakterie a energii, která udržuje vodu při této teplotě 6 - 8 C. Vodu není třeba ohřívat.

 7. Voda z autoumývárny může být mimo ropných látek kontaminována pouze biologicky odbouratelnými saponáty. Někteří výrobci bio ČOV omezují sortiment volitelné autokosmetiky pouze na druhy, které sami dodávají.

  Z 95 % je veškerá dodávaná chemie pro mycí linky a ruční mytí je v dnešní době biologicky odbouratelná. Můžete používat chemii od různých prodejců.

 8. Vysoká citlivost systému nejen na celou řadu chemikálií z oblasti autokosmetiky ( např. vosky pro finishing ), ale i na soli v zimním období. Tyto chemické vlivy účinnost bio ČOV nesnižují, ale bakterie ničí a tím biologický stupeň postupně zcela vyřazují z provozu.

  Biologie je speciálně vypěstovaná pro ropné havárie v mořích a proto jim sůl v zimním období nevadí. Ani chemická čistírna nedokáže sul odstranit a její koncentraci snižuje připouštěním čisté vody do čistírny o kterém zákazník není informován.

Příklad klasického použití


Příklad klasického použití

Zaručené parametry výstupní vody


Obsah ropných látek: menší než 5 mg/l
Biologická spotřeba kyslíku: menší než 50 mg/l
Chemická spotřeba kyslíku: menší než 250 mg/l

Obsah ropných látek je možno několinásobně snížit použitím sorbčního filtru na výstupu.

Referenční listina instalací biologických čistíren odpadních vod BioČOV


Česká republika kdykoliv k ověření!!

OMW - Čerpací stanice
Zlín - Louky
Tel. 577 102 791
AVANTI CZ s.r.o.
ČS PHM Prostějov
Tel. 582 330 520
ČSAD Bělá pod Bezdězem
Smetanova 480
Tel. 326 701 227
BIOREAKTOR

BIOREAKTOR

BIOREAKTOR

BENZINA a.s. ČS 454
Jiráskova ul.
516 01 Rychnov nad Kněž.
Tel. 494 534 220
ČS Kašpar-Malinský
ul. Hradečina
534 01 Holice
Tel.466 681 162
Vesna spol. s r.o.
ČS PHM ul. Sklenářka
268 01 Hořovice
Tel. 311 514 398
BIOREAKTOR

BIOREAKTOR

BIOREAKTOR

KAMA s.r.o.
Vídeňská 35
669 02 Znojmo
Tel. 515 226 724
AVANTI CZ s.r.o.
ČS PHM Brno-Slatina
Brno
Tel. 548 535 256
AUTOCENTRUM VMJ
Sokolovská 122
570 01 Litomyšl
Tel. 461 612 737
BIOREAKTOR

BIOREAKTOR

BIOREAKTOR

Ministerstvo obch. a prům.ČR
Na Františku 32
110 01 Praha
Tel. 224 852 124
VS Servis Vsetín
Štěpánská 383
755 01 Vsetín
Tel. 571 617 479
IMOS AUTO s.r.o.
Olomoucká 176
627 00 Brno
Tel. 545 226 421
BIOREAKTOR

BIOREAKTOR

BIOREAKTOR

INTESYS B&R s.r.o.
Národních hrdinů 490
190 12 Praha 9
Tel. 281 931 109
Jiří SCHEYER
Nár. mučedníků 594
738 01 Frýdek-Místek
Tel. 603 718 694
ČS Shell
Schreib
Třeboň
Tel. 384 720 770
BIOREAKTOR

BIOREAKTOR

BIOREAKTOR

PARAMO TRYSK a.s.
ČS PHM
Otrokovice
Tel. 577 926 168
Dopr.podnik m.Brna a.s.
Vozovna trolejbusů
656 46 Brno
Tel. 541 224 634
LIPEX spol. s r.o.
Bulharská 854
470 01 Česká Lípa
Tel. 487 823 982
BIOREAKTOR

BIOREAKTOR

BIOREAKTOR