ZÁKLADY BIOLOGICKÉHO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Z MYCÍCH LINEK, AUTOSERVISŮ A ČERPACÍCH STANIC

Moderní ekologický systém čištění odpadních vod z mycích boxů, linek a autoservisů

 

Biologická čistírna odpadních vod je speciálně určena pro čištění odpadních vod z autoumýváren a autoservisů s využitím vyčištěné vody na mytí vozidel.

Systém pracuje na přirozeném odbourávání ropných látek pomocí speciálně vypěstovaných kmenů odolných bakterií, které jsou používány při ropných haváriích.

Celý systém se skládá z Bioreaktoru a usazovacích nádrží, ve kterých dochází k usazování kalů a k odbourávání ropných látek
z vody i usazených kalů. V bioreaktoru dochází řízeným procesem k výnosu nových bakterií z lůžka a k prokysličování vody, která je dále dopravována do nádrží, čímž jsou zabezpečeny optimální pracovní podmínky pro bakterie v celém objemu. „Biologický trávník“ vytvořený v celém objemu proměňuje znečisťující látky na životní energii, kyselinu uhličitou a na neškodné minerální soli rozpustné ve vodě.

Největší výhody našeho systému BioČOV 2000i jsou:

 • Není třeba shánět a platit flotační chemikálie, které jsou potřebné pro provoz běžných chemických ČOV

 • Sníží náročnost údržbových prací

 • Vyčistí vody znečištěné ropnými látkami, které můžou být i emulgovány šampony

 • Odpadní vody z různých zdrojů se zpracovávají v jednom systému

 • Voda v nádržích nezapáchá, protože je trvale prokysličována

 • Výborná kvalita výstupní vody

 • Vysoká kapacita, standartně do 8 m3/hod

 • Vysoká energetická účinnost

 • Minimální nadzemní prostorové nároky (2 x 1 m)

 • Provozní náklady jsou několikrát nižší než při stávajících ČOV (cca 15.000/rok)

 • Bakterie mimo systému nejsou schopny života

Nevýhody BioČOV uváděné výrobci chemických čistíren:

 1. Vykazují vysoký obsah ropných látek na výstupu z ČOV ( 1 až 2.5 mg/l vody dle výrobce ), který naprosto nevyhovuje pro přímé vypouštění do povrchových vod. Vyhláška 82/1999 sb. stanoví obecně vypouštěcí limit ropných látek pro povrchové vody do 0,2 mg/l vody.Parametry biologické čistírny jsou přizpůsobeny odtoku výstupní vody do kanalizace, kde jsou parametry limitovány dle místní vyhlášky o vypouštění odpadní vody v rozmezí od 5 mg/l – 10 mg/l. Vody vypouštěné přímo do povrchových vod z limitem 0,2 mg/l lze bez problémů zabezpečit sorpčním filtrem s minimálním cenovým navýšením 10.000,- Kč jeli požadováno.
 2. Náběh biologických procesů je pozvolný ( ve dnech, nikoli hodinách ) než dosáhne deklarovaných hodnot.Náběh biologického procesu je okamžitý po nadávkování biologie a přísunu znečištěné vody. Biologie je schopna se rozmnožit až 4 násobně za hodinu dle množství znečištění v odpadní vodě.Znečištěná voda zůstává v první usazovací nádrži a bakterie se namnoží dle znečištění a výstupní odtokové hodnoty jsou garantované ihned po spuštění.
 3. Potřeba vyvezení kalů z jímek naruší „biologický trávník„ a tím na přechodnou dobu opět sníží účinnost ČOV.Vždy po vyčištění usazovacích nádrží je znovu doplněna biologie a tím je okamžitá účinnost zaručena.
 4. Nutnost aktivace – intervalového chodu ČOV i ve dnech či obdobích kdy, není myčka provozována, aby živá kultura bakterií neuhynula.Biologie je dostatečně odolná a dokáže bez problémů přečkat dobu 1 měsíc bez změn na čistícím účinku čistírny.
 5. Podzemní část biologické čistírny je kubaturou asi trojnásobně rozměrná ve srovnání s ČOV chemickou.Ve srovnání s chemickou čistírnou, kde usazovací nádrže jsou 16m3 je u biologické čistírny objem usazovacích nádrží 25m3. Je to z důvodu účinnější sedimentace nepolárních částic ve vodě.
 6. V zimním období nedostačuje okruh jen temperovat na teplotu 0°C jako u chemické ČOV, ale je nutné zabezpečit dostatečnou teplotu vodního média v celém okruhu, aby biokultura chladem nestrádala.Biologická kultura udržuje i v tomto období svoji teplotu, která neklesne pod 8 C. Při odbourávání znečištěných látek ve vodě biologií dochází k přeměně na potravu pro bakterie a energii, která udržuje vodu při této teplotě 6 – 8 C. Vodu není třeba ohřívat.
 7. Voda z autoumývárny může být mimo ropných látek kontaminována pouze biologicky odbouratelnými saponáty. Někteří výrobci bio ČOV omezují sortiment volitelné autokosmetiky pouze na druhy, které sami dodávají.Z 95 % je veškerá dodávaná chemie pro mycí linky a ruční mytí je v dnešní době biologicky odbouratelná. Můžete používat chemii od různých prodejců.
 8. Vysoká citlivost systému nejen na celou řadu chemikálií z oblasti autokosmetiky ( např. vosky pro finishing ), ale i na soli v zimním období. Tyto chemické vlivy účinnost bio ČOV nesnižují, ale bakterie ničí a tím biologický stupeň postupně zcela vyřazují z provozu.Biologie je speciálně vypěstovaná pro ropné havárie v mořích a proto jim sůl v zimním období nevadí. Ani chemická čistírna nedokáže sul odstranit a její koncentraci snižuje připouštěním čisté vody do čistírny o kterém zákazník není informován.

Příklad klasického použití

parametry výstupní vody

Obsah ropných látek: menší než 5 mg/l
Biologická spotřeba kyslíku: menší než 50 mg/l
Chemická spotřeba kyslíku: menší než 250 mg/l

Obsah ropných látek je možno několinásobně snížit použitím sorbčního filtru na výstupu.

Na vyžádání zašleme podrobnější referenční listinu čistíren odpadních vod BioČOV 2000i. Tel. 577 607 217

Máte zájem o více informací?

Neváhejte nás kontaktovat! Rádi Vám zodpovíme dotazy nebo domluvíme prohlídku.