Bakterialní přípravek pro čištění vody – AquaClean ACF 32

Bakterialní přípravek pro čištění vody – AquaClean ACF 322023-01-01T23:11:58+01:00

Biotechnická revoluce v oblasti čištění odpadních vod

Výhradním dovozcem AquaClean ACF-32 do České republiky je firma ECOCLEAN+ spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně. Dovoz a použití v ČR je schváleno Státním zdravotním ústavem a hlavním hygienikem České republiky. čj: 6180/2012-OVZ-327-2.2.2012

Co je AquaClean ACF-32

AquaClean ACF-32 je kombinace přírodních živých bakterií v tekutém přípravku, vyrobeném z rostlin vědeckou metodou pro použití v zemědělství, průmyslu a domácnosti.

Bakteriální kultura obsahuje aerobní i anaerobní bakterie. Organismy AquaClean ACF-32 jsou netoxické a nepatogenní. Jsou neškodné pro člověka, zvířata, rostliny i život v moři.

AquaClean ACF-32 je kompozice několika druhů ušlechtilých bakterií, které byly vyšlechtěny, aby se živily stejnými látkami, samy se reprodukovaly a dozrávaly.Po inkubaci, kdy reprodukce skončila se bakterie stanou nečinnými a zůstanou v tomto stavu po dlouhé časové období.

Při použití ve znečištěném prostředí ihned ožívají. Živí se a reprodukují přičemž likvidují organická znečištění ve vodě.

Tyto živé mikroorganismy musí být aplikovány v pravidelných pevně stanovených termínech.

Ty musí být uvedeny v objednávce, aby se udržela vysoká populace bakterií, které zajistí likvidaci škodlivin ve vodě.

AquaClean ACF-32 obsahuje 4 druhy bakterií – aerobní, anerobní,fakultativní a fotosyntetické.

Jak pracuje AquaClean ACF-32

AquaClean ACF-32 pracuje aerobně i anaerobně, za přístupu světla i bez světla a v širokém rozsahu  pH. Zaručuje až pětiletou účinnost. Může být aplikován ve všech klimatických podmínkách. Pokud zmrzne, zůstává jeho účinek po rozmražení neporušen.

AquaClean ACF-32 zmenšuje koncentraci sirovodíku, který je varovným znamením znečištění.

Sirovodík je prudce jedovatý plyn mající silný zápach, velmi podobný hnijícím vejcím. Během oxidace sirovodíku probíhá reakce, která sirovodík zoxiduje na síru a potom na síran.

AquaClean ACF-32 velmi účinně snižuje BSK CHSK, plovoucí a pevné vrstvy, kal, fenolové odpady a sulfidy. Sirovodík je důkazem septického prostředí a zapříčiňuje silný zápach znečištěných nádrží.

Když je AquaClean ACF-32 použit v tancích, nádržích a lapačích tuků je dosaženo téměř úplné eliminace potřeby čištění prostor

AquaClean ACF-32 pracuje při teplotě od bodu mrazu do 45°C a nezvyšuje kyselost vody. Je skladovatelný 3 – 5 let.

AquaClean ACF-32 a jeho použití v praxi

AquaClean ACF-32 je používán k čištění odpadních vod a technologií v mnoha odvětvích průmyslové výroby. Například v potravinářských provozech jako jsou mlékárny, pekárny,jatka apod. Uplatnění nachází také v zařízeních, která produkují organický odpad, jako jsou vojenské základny, trestní zařízení apod.

Čistí odpadní vody z chemických závodů např. petrochemický průmysl, celulózky atd. Bez problémů rozkládá i chladící kapaliny.

AquaClean ACF-32 se s úspěchem používá v čistírnách odpadních vod městských i domovních. Likviduje zápach, snižuje produkci kalu a jeho usazování v nádržích, zlepšuje čerpací vlastnosti a šetří provozní náklady. Zápach likviduje i u chemických čistíren.

Redukuje usazené nánosy tuků a olejů v kanalizačních a sběrných systémech. Likviduje nepříjemný zápach zejména sirovodíkový a zabraňuje ucpávání trativodů.

AquaClean ACF-32 velmi účinně snižuje CHSK, zápach a množství odváděného kalu, dovoluje zvýšit objem bez přetížení stávajícího zařízení. Ozdravuje systém a pomáhá mu zbavit se vysokých zatížení tuky, oleji, detergenty a chemikáliemi z domácností.

AquaClean ACF-32 je použitelný pro zpracování odpadů z jakéhokoliv velkého systému.

Průběh náběhu AquaClean ACF-32 na čistírně

14 dní po začátku aplikace – pevná plovoucí vrstva v aktivačních nádržích  se začíná zmenšovat a trhat. Snižuje se zápach na čistírně, ke kterému dochází oxidací amoniaku a sirovodíku, které   ACF-32  zpracovává na svoji energii.

30 dní po začátku aplikace – se pevná plovoucí vrstva v aktivačních nádržích zmenšila o 50%. Dochází ke zvýšení usazování pevných látek ve vodě z důvodu navázání ACF-32 na tyto částice. Zvýší jejich hmotnost, zrychlí usazování a organické látky začínají klesat.

60 dní po začátku aplikace – se pevná plovoucí vrstva v aktivačních nádržích zmenšila o 90%. Dochází k dalšímu odbourávání organických látek ve vyhnilém kalu, které má za následek snižování hmotnosti kalu a tím i jeho produkci.

100 dní po začátku aplikace – pevná plovoucí vrstva v aktivačních nádržích úplně zmizela. Dochází k dalšímu odbourávání organických látek ve vyhnilém kalu, které má za následek snižování hmotnosti kalu a tím i jeho produkci. Došlo k výraznému poklesu organiky v sušině. Čerpadla, potrubí a kanalizace je zbavena kalu a nečistot – je lepší průchodnost a tím i nižší spotřeba energie. Zvyšuje se účinnost čistírny z 96% na 99,6% a snižuje se o 33% odpouštění kalu do zásobníku.

Nejčastěji kladené dotazy

Je možno zahájit činnost ACF-32 i v zimních měsících?2022-12-28T00:53:40+01:00

ACF-32 pracuje úspěšně ve všech ročních obdobích. Je možno ho nasadit i pod ledovou pokrývku nádrže a dokonce i zmrazit. Po roztání se stává opět činným.

Obsahuje ACF-32 bakterie nebezpečné lidskému zdraví?2022-12-28T00:53:17+01:00

Neobsahuje. Není jedovatý a neobsahuje žádné choroboplodné zárodky. Je naprosto neškodný pro člověka, zvířata a životní prostředí.

Jaká je doba trvanlivosti ACf-32 v uzavřeném obalu?2022-12-28T00:54:37+01:00

Trvanlivost činí a ž 5 let.

Proč ACF-32 účinkuje tak výborně?2022-12-28T00:49:53+01:00

AC obsahuje čtyři druhy bakterií – earobní, ananerobní, fakultativní a fotosyntetické. Díky tomuto složení je velmi mnohotvárný a je schopen pracovat i v prostředí bez přístupu vzduch a světla. Uvedené složení bakterií je schopno si optimální podmínky vytvořit samo.

Proč má ACF-32 tak intenzivní zápach?2022-12-28T00:50:39+01:00

ápach je výsledkem spolupůsobících bakterií. Není nebezpečný a vyprchává při použití během několika minut.

Co vynikne jako vedlejší produkt při působení ACF-32?2022-12-28T00:51:08+01:00

Uhlovodík a voda

Jak změní ACF-32 vzezření vodní nádrže?2022-12-28T00:52:06+01:00

ACF-32 redukuje amoniak a dusičnany, snižuje škodlivý zápach močoviny a sirovodíku, rozkládá výkaly a přebytečné krmivo, redukuje růst řas, zvyšuje koncentraci kyslíku ve vodě, ničí organické znečištění, které se do nádrží dostává z okolí – listí, ptačí trusem bláto atp.

Potřebuje ACF-32 speciální podmínky pro činnost v rybnících a vodních nádržích?2022-12-28T00:52:37+01:00

Nevyžaduje speciální podmínky. Nepracuje pouze ve slaném prostředí a v prostředí zatíženém pesticidy.

Máte zájem o více informací?

Neváhejte nás kontaktovat! Rádi Vám zodpovíme dotazy nebo domluvíme prohlídku.

Přejít nahoru